Jezero Garda - Lago di Garda je cca 52km dlouhé a od 3 do 17ti km široké. Jeden jeho konec leží na zaèátku nížiny a druhý v horách, kde jsou pìkné lezecké terény nebo feráty. Kolem celého jezera vede silnice, ale pro kolo se moc nehodí, nebo tam pøes den proudí kolony aut. Celé jezero je obklopeno mìsteèky a kempy, ale pøesto je velice èisté.

Na Gardu je dobré jet, když je předpověď pěkného počasí, neboť vítr je zde způsoben rozdílem teplot v horách a v nížině. Čím je větší rozdíl teplot v noci a přes den (což je hlavně za pěkného počasí a v noci čisté oblohy), tím silněji fouká. Ráno padá studený vítr směrem z hor do nížiny, aby se tam postupně ohřál a odpoledne mohl rozpálený zase táhnout zpět do hor. Je to v podstatě komínový efekt umocněný tím, že jezero se směrem do hor postupně zužuje, čímž se zvětšuje rychlost větru proudícího údolím. Nejsilnější větry proto vanou vždy až na severním konci jezera v Torbole, kde na ně také čeká nejvíce surfařů. Protože je jezero vklíněno do vysokých hor, příchod fronty ji moc nepoznamená. Rozdíl teplot ve dne a v noci není tak velký a tudíž ani termika (tepelné proudění) nefunguje.

Na své si pøijdou jak profíci, tak zaèáteèníci. Nejsilnìjší vítr vane po šesté do deváté ráno, pak se pomalu uklidòuje, kolem poledne lehne úplnì. Zase se zvedá kolem jedné, druhé a sílí asi do ètyøech, pìti. Pak zase postupnì lehá. Každý si tak mùže vybrat vítr dle svého gusta a zbytek èasu trávit chozením po ferátách nebo lezením po skalách v okolí. V okolí severního konce jezera se nachází 10 ferát. Struènì, ale dobøe jsou popsány v prùvodci od Kompasu - Dolomity jih.

Je dùležité dodržovat pravidlo, že auto nesmí zùstat nikde odstavené na nehlídaném parkovišti, jinak riskujete vykradení auta, jako se to letos stalo našim kamarádùm, kteøí si šli zalézt a auto nechali asi 300m od místa, kde lezli.

Dobré info o vìtru a o poèasí na Gardì je zde.

 Zpìt na zaèátek stránky  

optimalizacePageRank.cz

NAVRCHOLU.cz